Hoe werkt de raad

U bevindt zich op: Home /Ontdek de raad / Hoe werkt de raad

Hoe werkt het gemeentebestuur?

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders (B en W) vormen samen het gemeentebestuur. Inwoners van Ede kiezen de gemeenteraad tijdens verkiezingen. De raad laat de stem van inwoners horen en stelt de grote lijnen van het beleid vast.

Het college van B en W gaat met die grote lijnen aan de slag en maakt concrete plannen. Het uitgangspunt hierbij is het convenant. De gemeenteraad is financieel verantwoordelijk en beslist uiteindelijk of de plannen doorgaan.

Gemeenteraad

In de gemeenteraad vertegenwoordigen 39 raadsleden de inwoners van Ede. Alle raadsleden zetten zich vanuit hun eigen politieke idee├źn met enthousiasme in voor Ede. Zij willen ervoor zorgen dat het voor u prettig leven is en blijft in Ede.

De gemeenteraad stelt de grote lijnen van het beleid vast. Daarnaast bepaalt de raad waar het geld naar toe gaat. Als laatste taak controleert de raad hoe het college van burgemeester en wethouders (B en W) de gemaakte afspraken nakomt.

De burgemeester is voorzitter van de raad. De medewerkers van de raadsgriffie ondersteunen de raad.

Het college

Het dagelijks bestuur van de gemeente is in handen van het college. Daarnaast vertaalt het college het beleid van de raad naar concrete plannen. Het college legt verantwoording af aan de raad.