Partij

CDA is met 6 zetel(s) vertegenwoordigd in de gemeenteraad.

De leden

Informatie

Fractievolgers

  • C.E. (Carola) van Ruiswijk-Mosselman
    Ede: (0318) 50 10 13 / 06 - 29 00 31 82 / carola.van.ruiswijk-mosselman@ede.nl
    Hoofd- en nevenfuncties: Melkveehouder, Bestuurslid bij Agrarische Natuurvereniging Het Binnenveld (O)
  • M. (Mark) Obbink
    Ede: (0318) 62 59 10 / 06 - 52 40 16 40 / mark.obbink@ede.nl
    Hoofd- en nevenfuncties: Senior Projectleider bij Kadaster Apeldoorn

Verantwoording fractiegelden

Website