Raadsgriffie

U bevindt zich op: Home / Raadsgriffie

Raadsgriffie

De griffie is het servicepunt voor de gemeenteraad en voor u als inwoner. De griffie ondersteunt de gemeenteraad. Dat doet ze door onder andere de vergaderingen voor te bereiden. Een andere belangrijke functie van de griffie is het onderhouden van contact met inwoners en organisaties. De griffie helpt u als u vragen heeft over de raad. En ook als u een raadslid of fractie wilt spreken of wanneer u wilt inspreken. 

De griffier

De griffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad. Hij adviseert de burgemeester, raadsleden en het Presidium (overleg met alle fractievoorzitters), zowel inhoudelijk als procedureel. De griffier geeft daarnaast leiding aan de griffiemedewerkers.

Contact

Voor vragen over de raad kunt u contact opnemen met de griffie, via nummer 14 0318. Of u stuurt een e-mail naar griffie@ede.nl.