Rekenkamercommissie

U bevindt zich op: Home / Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie onderzoekt het gemeentelijke beleid en beheer en de effecten daarvan. De gemeenteraad controleert of het college van B en W het beleid goed uitvoert. Het beleid is goed uitgevoerd als de maatschappelijke effecten die de raad wil ook worden gehaald met zo weinig mogelijk inzet van mensen en geld. De rekenkamercommissie geeft zo de raad een extra handvat om zijn controlerende taak uit te voeren. De commissie heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeente Ede.

De commissie wil bijdragen aan een kwaliteitsverbetering van het bestuur. Dit doet ze door het uitvoeren van onafhankelijk onderzoek. In deze onderzoeken kijkt de commissie terug naar het verleden om daaruit te leren voor de toekomst. De commissie geeft aanbevelingen voor verbetering aan de raad.
Hier leest u over het doel en de werkwijze van de commissie, haar samenstelling, lopende en uitgevoerde onderzoeken en de uitgebrachte publicaties. Heeft u zelf idee├źn voor onderzoek? Die horen we graag.