Onderzoek

De Rekenkamercommissie heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeente. Dit betekent dat de commissie zelf bepaalt welke onderwerpen onderzocht worden. U kunt wel ideeën voor onderzoek aandragen. Jaarlijks onderzoekt de commissie gemiddeld drie onderwerpen. Belangrijke criteria zijn:

  • het maatschappelijke belang van het onderwerp;
  • de mate van risico voor de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het bestuur van gemeente Ede;
  • het financiële belang van het onderwerp.

Naast deze criteria houdt de commissie ook rekening met:

  • de lengte van de beleidsperiode;
  • het leren voor de toekomst;
  • een evenwichtige verdeling van de onderzoeken over de beleidsvelden.

Onderzoeksplan

Na de selectie van de onderwerpen maakt de commissie een onderzoeksplan. Daarin staan de onderzoeksopzet, de aanleiding, het doel, de vraagstelling en de procedure beschreven. Het plan vormt het uitgangspunt voor het onderzoek. De commissie voert het onderzoek zelf uit of besteedt het uit. Dit is afhankelijk van de kennis en ervaring van de leden van de commissie.
Elk onderzoek levert een rapport op met conclusies en aanbevelingen. De gemeenteraad behandelt de uitkomsten van ieder onderzoek.