Samenstelling

De Rekenkamercommissie van de gemeente Ede bestaat uit vijf externe leden en een ambtelijk secretaris. De externe leden zijn geen raadsleden. De commissie bestaat op dit moment uit de volgende leden: Albert Swinkels (voorzitter), Michel Bergshoef, Jos van Kroonenburg, Corry-Anne van der Tang en Lydia Zwier (allen leden).

De secretaris van de commissie is Sjoerd de Jong.