Verordening

Kort samengevat staat in de verordening op de Rekenkamercommissie:

  • Dat de commissie uit vijf leden bestaat. Dit zijn geen raadsleden.
  • Dat de taak van de commissie is het beoordelen van het door of namens gemeente Ede gevoerde bestuur.
  • Dat de onderzoeksonderwerpen jaarlijks in een onderzoeksplan worden vastgelegd.
  • Dat de secretaris een ambtenaar is die bij de griffie hoort.
  • Dat de commissie recht heeft op de benodigde informatie om haar taak te vervullen.
  • Hoe de besluitvorming tot stand komt.
  • En op welke manier de commissie verslag doet van haar onderzoek.

Lees de volledige verordening op de rekenkamercommissie.