Moties en amendementen

U bevindt zich op: Home /Vergaderingen / Moties en amendementen

Moties en Amendementen

Ga direct naar het overzicht Moties, amendementen en toezeggingen

Hoe vind ik wat ik zoek?

In het raadsinformatiesysteem (RIS) worden alle moties, amendementen en toezeggingen bewaard in een groot overzicht. Linksboven de grote lijst ziet u twee knoppen: een trechter (om de lijst te filteren) en een vergrootglas (op direct op een deel van de titel te zoeken).

Wat zijn moties en amendementen?

Een raadslid kan op verschillende manieren invloed uitoefenen op het beleid van de gemeente. Twee belangrijke instrumenten hiervoor zijn moties en amendementen:

Een motie is een korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens, verzoek of opdracht wordt uitgesproken. Vaak is het een verzoek van de raad aan het college om iets te doen of juist niet te doen.
Een amendement is een voorstel voor een tekstuele wijziging van een voorstel dat in de gemeenteraad aan de orde is.